// Arkiv

Kroppen

Denna kategorin har 21 artiklar i sig.

Den perfekta kroppen, finns den?

Finns det över huvud taget någon som kan säga hur den perfekta kroppen är? Det finns smala-, medelstora-, och den stora kroppen, något annat finns det inte. Vi är alla födda olika, med skilda anlag och utseende. Så vilken är den perfekta kroppen? Jag tycker själv att det är upp till var och en att […]